Wat zijn de gevolgen voor de bewoners in de omgeving? 

Dàt het gebied in ontwikkeling wordt genomen en er nieuwe woningen en appartementen gebouwd gaan worden, daar zijn wij niet op tegen. Dat is juist goed nieuws voor de vele woningzoekenden in Utrecht. Alleen zijn wij bang dat de gemeente zich verliest in een te ambitieus en grootschalig maar niet realistisch plan en te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de huidige bewoners van de omliggende wijken . 


Teveel nieuwe woningen  

Er staan nu 10.000 woningen gepland voor de hele Merdekanaalzone. In de wijk Merwede nu 6000. Bij dit aantal woningen en diverse voorzieningen op 24 hectare betekent dit al 250 woningen per hectare. Er zal extreem veel hoogbouw komen en een van de dichtsbebouwde wijken van heel Nederland worden.

Ter vergelijking: de wijk Parkhaven telt 80 woningen per hectare. In de nieuwe wijk Merwede wordt dit ongeveer 3x zoveel. 

Extra bruggen over het Merwedekanaal 

Toename verkeer in de wijk : In de huidige bouwplannen zijn er 1 tot 3 extra bruggen over het Merwedekanaal gepland tussen de bestaande Balije- en Socratesbrug om de nieuwe wijk Merwede voor langzaam verkeer (fietsers, brommers en voetgangers) te ontsluiten. Dit betekent dat er naar verwachting per brug meer dan 4000 fietsers en brommers door de nu rustige straten van rivierenwijk zullen gaan rijden. Nu komt er voornamelijk bestemmingsverkeer de wijk in maar dat zal erg gaan veranderen met doorgaande fietsroutes. Dit zal de veiligheid voor bijvoorbeeld spelende kinderen verminderen maar ook zorgen voor extra geluidsoverlast van brommers. Mee

Verdwijnen woonboten : Voor de plaatsing van de bruggen moeten woonboten verdwijnen.  Sommige van deze mensen wonen hier al 40 jaar met heel veel plezier.

Verdwijnen groen : Veel groen waaronder enkele monumentale bomen  zullen verdwijnen om ruimte te moeten maken voor de nieuwe bruggen. Dit terwijl Rivierenwijk al zo weinig groen heeft en het Merwedeplantsoen juist meer-en-meer door veel bewoners gebruikt wordt om te recreëren. 

Toename verkeersdruk heel Utrecht -Zuid

Nu al staan de bestaande toegangswegen vaak vast en kunnen de wegen de druk van het verkeer al bijna niet aan. Als er rond de 25.000 nieuwe bewoners bij zullen komen waarvan vele ook auto's zullen bezitten zal het probleem niet minder worden. Nu is de berekende norm van 0,3 auto per woning. Dit betekent bij 10.000 woningen al zo'n 3500 meer auto's die het gebied uit en in moeten gaan. Hiernaast zijn erg grote zorgen dat de norm van 0,3 te optimistisch is en dat er veel meer auto's zullen komen. De gemeente heeft nu de verwachting dat mensen veel meer deelauto's zullen gaan gebruiken in de toekomst . Maar recente proeven hiermee bleken niet aan te slaan. Ook gaat de ontwikkeling van zeer milieuvriendelijke auto's snel en wat gebeurt er als deze het aantal auto's weer zullen doen stijgen. 

Invoeren betaald parkeren  

De nieuwe woonwijk zal een  autoluwe wijk worden met een lage parkeernorm van 0,3 per woning. Hierdoor zullen veel bewoners hun auto in omliggende wijken gaan parkeren en lopend of fietsend naar huis gaan.  Dit gebeurd nu al n de buurt van Campus Max.  Uiteindelijk zal hierdoor ook betaald parkeren worden ingevoerd. 

Afname zonuren

Als de huidige plannen doorgaan betekent dit voor alle woonbootbewoners, kadebewoners, de bewoners van sommige zijstraten en de recreanten van het Merwedeplantsoen dat de zon veel eerder verdwijnt achter de nieuwe hoogbouw. Nu hebben alle bewoners tot laat in de avond zon maar dit kan door nieuwe hoogbouw grote gevolgen hebben voor het aantal zonuren. Dit is nu al het geval bij de omwonenden van campus MAX . Zij hebben een aantal uur per dag minder zon.

Hinder watersport

Het Merwedekanaal wordt ook intensief gebruikt door roeiers en andere boten. Voor de roeiers die hier al jaren trainen zal de komst van de bruggen eveneens voor veel hinder gaan zorgen.

Wat zijn de nieuwbouwplannen aan het Merwedekanaal 

In de komende 10 jaar wordt er langs het Merwedekanaal een nieuwe zeer grootse woonwijk uit de grond gestampt met rond de 10.000 nieuwe woningen..

© 2018 Goed Doel | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.